Staffan Jonzon

Ehandel svenska butiker

isar också att det fortfarande är varor för små belopp som dominerar försäljningen. En studie från Handels Utredningsinstitut som har tagits fram i samarbete mellan HUI och Posten, visar att E-handeln slår nya försäljningsrekord och att framtidstron bland nätbutikerna är hög. Rapporten "E-handel 2.0 – inte längre bara en bubblare", (publ. 2011, kv 3).

Ehandel

Nätbutikerna och ehandeln omsätter ca 122 miljarder kr under 2011. Det motsvarar ca 3,4 procent av den totala försäljningen inom detaljhandeln. Ehandeln ökar med mer än 34% per år. Ca 70 av ehandelsbutikerna är idag lönsamma. Men då ska man tänka på att alla aktörer inom ehandeln inte fokuserar på vinst. Ca 37 procent av de företag som visar minussiffror säger i rapporten att de ser de nätet som ett sätt att sprida information om sina tjänster och produkter samt att stärka sitt varumärke.
Varor som CD-skivor, DVD-film, böcker och kläder, som betingar relativt låga inköpsbelopp, står för det mesta av försäljningen då endast 12 % av nätköparna handlar för mer än 4 000 SEK. Snittköpet ligger oftast mellan 500 – 4 500 SEK per år.


Ehandeln är stark

 Men många traditionella företag har också whitney där det går att köpa varor eller handla, dock har de ett begränsat sortiment.  Flera av stora kedjorna inom detaljhandeln satsar nu på nätet som en kompletterande försäljningskanal. Många butikskedjor vill ta del av försäljningen som finns på Internet, men de vill framför allt lära sig hur nätförsäljningen fungerar. De mest framgångsrika aktörerna inom Ehandel är främst de gamla postorderföretagen.
Ungefär 12.000 företag på nätet har idag en försäljning som är betydande eller stor. Men även renodlade e-handlare gör bra ifrån sig vilket är de e-handelsföretag som saknar vanliga butiker. Tron på Ehandeln är stark bland Ebutikerna, en stor majoritet tror på att ehandeln kommer fortsätta öka. Fler än 2000 svenska företag driver idag försäljning till konsument via nätet.


Lyckas med Ehandel

Ha en betalning som känns säker, erbjuda ett bra sortiment samt ordna snabba leveranser. För att lyckas och för nå framgång med din ebutik, måste du ha bra kundvård, ha attraktiva priser, inge förtroende samt.